/ BBLand Blog
Vĩnh hằng
Vĩnh hằng
BBLand Blog
BBLand Blog

Thời gian, là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng là câu nói của Ichikawa Takuji

Không gian thư giãn đẹp mê hồn