Nơi chia sẻ những gì chúng tôi biết
Vĩnh hằng
Tổng kết
Vĩnh hằng
Chủ đề
Vĩnh hằng
Mô tả
Thời gian, là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng là câu nói của ....
Tác giả
Nhà xuất bản
Ichikawa Takuji

Thời gian, là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng là câu nói của Ichikawa Takuji

Vĩnh Hằng


TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*

BBLand Transparent Logo

NHẬN BÀI MỚI?

Nhận bài viết mới từ BBLand (không spam hay chia sẻ cho bên thứ 3)

Bạn đã đăng ký thành công