Sao Nhập Ngũ – Mùa 03 đã có rồi nhé mọi người, cùng đón xem 3 chàng trai Huy Cung, Khắc Việt, Vương Anh được huấn luyện trong kỷ luật thép như thế nào nhé!

Ý nghĩa chương trình: “Sao nhập ngũ” là chương trình mang ý nghĩa xã hội, chương trình duy nhất tạo được hiệu ứng lan tỏa trong việc khích lệ, thôi thúc thanh niên tích cực tham gia nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Thông qua chương trình giúp nhân vật trải nghiệm trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn; Giúp khán giả hiểu và thêm yêu mến người chiến sĩ.

“Sao nhập ngũ” là chương trình phản ảnh lại quá trình trải nghiệm thực tế 07 ngày trong môi trường quân ngũ của 03 nhân vật nổi tiếng, trong 07 ngày đó, các nhân vật trải nghiệm sẽ phải sinh hoạt