Love House – Ngôi nhà chung mùa 4 đã bắt đầu rồi đây mọi người ơi, dàn mùa 4 này toàn trai xinh gái đẹp và tài năng không thôi đây. Cùng theo dõi hành trình trong ngôi nhà chung của 8 người mới này nhé!