/ BBLand Blog
Thiếu thiết bị
Thiếu thiết bị
BBLand Blog
BBLand Blog

Thiếu thiết bị gồm 2 chiếc Macbook Pro 1 chiếc máy ảnh mirrorless (Sony A6000 hoặc 6300 hoặc 6500) và một số phụ kiện khác để tác nghiệp chuyên nghiệp :P

Hey, Money!

Where are you now?