LƯU Ý: Chương Trình này đã vô hiệu hóa chức năng nhúng (Disabled Emmbeding), bắt buộc phải xem ở trang Youtube. Vì vậy bạn nhấn vào video muốn xem để nó chuyển qua trang Youtube nhé. Hoặc nhấn vào Vào Đây để xem Playlist ở trang youtube

Mây Hoạ Ánh Trăng – Moonlight Drawn By Clouds là câu chuyện tình yêu cung đình diễn ra vào cuối thời Joseon và xoay quanh Thái tử Hyomyeong.

Bộ phim muốn kể một câu chuyện tình yêu thời thanh xuân không được ghi lại trong lịch sử.

Phim này vui và hay lắm mọi người ơi, có thời gian ngồi cày đủ bộ rồi nè!