Chained To The Rhythm – Nhạc hay quá, quẩy lên thôi!

LỜI BÀI HÁT CHAINED TO THE RHYTHM – KATY PERRY (FT. SKIP MARLEY)

[Verse 1: Katy Perry]
Are we crazy?
Living our lives through a lens
Trapped in our white-picket fence
Like ornaments
So comfortable, we live in a bubble, a bubble
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble
Aren’t you lonely
Up there in utopia
Where nothing will ever be enough?
Happily numb
So comfortable, we live in a bubble, a bubble
So comfortable, we cannot see the trouble, the trouble

[Pre-Chorus: Katy Perry]
Aha, look so good
So put your rose-colored glasses on
And party on

[Chorus: Katy Perry]
Turn it up, it’s your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Come on, turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie
Yeah, we think we’re free
Drink, this one is on me
We’re all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Turn it up, it’s your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Come on, turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie
Yeah, we think we’re free
Drink, this one is on me
We’re all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm

[Verse 2: Katy Perry]
Are we tone deaf?
Keep sweeping it under the mat
Thought we can do better than that
I hope we can
So comfortable, we live in a bubble, a bubble
So comfortable, we can’t see the trouble, the trouble

[Pre-Chorus: Katy Perry]
Aha, look so good (so good)
So put your rose-colored glasses on
And party on

[Chorus: Katy Perry]
Turn it up, it’s your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Come on, turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie
Yeah, we think we’re free
Drink, this one is on me
We’re all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm
Turn it up, it’s your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Come on, turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie
Yeah, we think we’re free
Drink, this one is on me
We’re all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm

[Bridge: Skip Marley]
It is my desire
Break down the walls to connect, inspire
Ay, up in your high place, liars
Time is ticking for the empire
The truth they feed is feeble
As so many times before
They greed over the people
They stumbling and fumbling
And we’re about to riot
They woke up, they woke up the lions
(Woo!)

[Chorus: Katy Perry]
Turn it up, it’s your favorite song
Dance, dance, dance to the distortion
Come on, turn it up, keep it on repeat
Stumbling around like a wasted zombie
Yeah, we think we’re free
Drink, this one is on me
We’re all chained to the rhythm
To the rhythm
To the rhythm

[Outro: Katy Perry]
Turn it up
Turn it up
It goes on, and on, and on
It goes on, and on, and on
It goes on, and on, and on
‘Cause we’re all chained to the rhythm

[Verse 1: Katy Perry]
Chúng ta điên hết rồi sao?
Sống cuộc sống của chúng ta thông qua một ống kính
Bó buộc mình trong hàng rào trắng hào nhoáng kia
giống như đồ trang trí
Cực thoải mái, chúng ta sống trong một lớp vỏ bọc đầy huyễn hoắc
Thoải mái quá, nào thấy gì là rắc rối đâu
Ở tít trên Utopia, bạn không thấy cô độc sao?
Nơi chẳng bao giờ có gì là đủ cả

(Utopia là một hình mẫu xã hội lý tưởng, hoàn hảo về mọi mặt. Nơi mà người giàu lại càng muốn giàu hơn, người đẹp lại càng muốn đẹp hơn…)
Hạnh phúc đến tái tê
Cực thoải mái, chúng ta sống trong một lớp vỏ bọc đầy huyễn hoắc
Thoải mái quá, nào thấy gì là rắc rối đâu

[Pre-Chorus: Katy Perry]
Aha, trông đẹp lắm sao?
Vậy, đeo kính màu hồng của bạn lên đi
Rồi quẩy thôi

[Chorus: Katy Perry]
Bật nhạc lên, đó là bài hát yêu thích của bạn
Nhảy nhót cho đến khi ngả nghiêng trời đất

Thôi nào, vặn to lên nào, tua tới tua lui đi nào
Lượn lờ loạng choạng như một cái xác không hồn
Phải rồi, chúng ta nghĩ mình tự do mà
Uống đi, chầu này tui khao
Tất cả chúng ta đều mắc vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp thôi

Bật nhạc lên, đó là bài hát yêu thích của bạn
Nhảy nhót cho đến khi ngả nghiêng trời đất

Thôi nào, vặn to lên nào, tua tới tua lui đi nào
Lượn lờ loạng choạng như một cái xác không hồn
Phải rồi, chúng ta nghĩ mình tự do mà
Uống đi, chầu này tui khao
Tất cả chúng ta đều mắc vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp thôi

[Verse 2: Katy Perry]
Chúng ta “điếc” hết rồi sao?
Cứ mãi đậy che giấu diếm
Rồi nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế
Mong là vậy ha
Cực thoải mái, chúng ta sống trong một lớp vỏ bọc đầy huyễn hoắc
Thoải mái quá, nào thấy gì là rắc rối đâu

[Pre-Chorus: Katy Perry]
Aha, trông đẹp lắm sao?
Vậy, đeo kính màu hồng của bạn lên đi
Rồi quẩy thôi

[Chorus: Katy Perry]

Bật nhạc lên, đó là bài hát yêu thích của bạn
Nhảy nhót cho đến khi ngả nghiêng trời đất

Thôi nào, vặn to lên nào, tua tới tua lui đi nào
Lượn lờ loạng choạng như một cái xác không hồn
Phải rồi, chúng ta nghĩ mình tự do mà
Uống đi, chầu này tui khao
Tất cả chúng ta đều mắc vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp thôi

Bật nhạc lên, đó là bài hát yêu thích của bạn

Nhảy nhót cho đến khi ngả nghiêng trời đất

Thôi nào, vặn to lên nào, tua tới tua lui đi nào
Lượn lờ loạng choạng như một cái xác không hồn
Phải rồi, chúng ta nghĩ mình tự do mà
Uống đi, chầu này tui khao
Tất cả chúng ta đều mắc vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp thôi

[Bridge: Skip Marley]
Tôi có một khát khao
Phá vỡ tường thành, để kết nối và truyền hứng khởi
Ê! những kẻ dối trá, ở trên ngôi cao của các ngươi
Đế chế này chẳng còn mấy thời gian
Sự thật mà chúng vẽ ra chẳng mấy đáng tin đâu
Rồi cũng như bao lần trước thôi
Chúng sẽ đặt người dân dưới lòng tham
Chúng lắp bắp rồi lóng ngóng
Và chúng tôi sắp bạo động rồi đấy
Vì bọn chúng đã làm kinh động những vị chúa tể rừng xanh
(Woo!)

[Chorus: Katy Perry]

Bật nhạc lên, đó là bài hát yêu thích của bạn

Nhảy nhót cho đến khi ngả nghiêng trời đất

Thôi nào, vặn to lên nào, tua tới tua lui đi nào
Lượn lờ loạng choạng như một cái xác không hồn
Phải rồi, chúng ta nghĩ mình tự do mà
Uống đi, chầu này tui khao
Tất cả chúng ta đều mắc vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp
Vào nhịp lặp thôi

[Outro: Katy Perry]
Bật nó lên
Bật nó lên
Cứ vậy quẩy lên
Cứ vậy bung lụa
Cứ tiếp diễn như vậy
Vì chúng ta đều mắc vào nhịp lặp.