GameShow Tôi Có Thể (I Can Do That) là chương trình nổi tiếng thế giới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam do công ty cổ phần truyền hình cap STV tổ chức.

Một chương trình truyền hình giải trí bùng nổ tai Mỹ, Brazil, Italy, Tây Ban Nha, Mexico .. với những thử thách giữa 8 người nổi tiếng có những màn trình diễn tài năng ngoạn mục và độc đáo mỗi tuần.

Đẩy người nổi tiếng tham gia tập luyện và biểu diễn hết giới hạn của họ!

Tôi Có Thể là chương trình biểu diễn tài năng mới nhất trên thế giới được thực hiện lần đầu tiên vào năm 2014 và được tiếp tực sản xuất cho đến nay.