Quý Ông Đại Chiến – Man O Man là 1 gameshow do Công Ty Đông Tây Promotion thực hiện.

Một chương trình đề cao tất cả các quý ông cá tính, lịch lãm, tài năng. Họ sẽ thể hiện tất cả bản lĩnh của mình để chinh phục ban bình luận.