/ BBLand Blog
Ai cũng có 1 tuổi trẻ
Ai cũng có 1 tuổi trẻ
BBLand Blog
BBLand Blog

Ai cũng có 1 tuổi trẻ.

Tuổi trẻ này

Mình phải sống như một đoá hướng dương

Dù có đau buồn, tổn thương

Vẫn mãi hướng về phía có ánh mặt trời

004 =))  004