BBLand | Blog - Giải trí - Chia sẻ - Đánh giá - Du lịch
Ai cũng có 1 tuổi trẻ

Ai cũng có 1 tuổi trẻ.

Tuổi trẻ này

Mình phải sống như một đoá hướng dương

Dù có đau buồn, tổn thương

Vẫn mãi hướng về phía có ánh mặt trời

=)) =))   =))


Hệ thống bình luận đang được thiết kế lại.