Nơi chia sẻ những gì chúng tôi biết
Ai cũng có 1 tuổi trẻ

Ai cũng có 1 tuổi trẻ.

Tuổi trẻ này

Mình phải sống như một đoá hướng dương

Dù có đau buồn, tổn thương

Vẫn mãi hướng về phía có ánh mặt trời

=)) =))  =))


TRAO ĐỔI - TRANH LUẬN

Địa chỉ Email của bạn sẽ không hiển thị.

*

BBLand Transparent Logo

NHẬN BÀI MỚI?

Nhận bài viết mới từ BBLand (không spam hay chia sẻ cho bên thứ 3)

Bạn đã đăng ký thành công